"Najznačajnija iskustva iz agrobiznisa nastaju u procesu njegovog razvijanja i održavanja. Zašto ih ne podijeliti sa drugima? Zašto ne biti motivacija i podrška nekom drugom da ostane, radi i živi..."

Petar Ninić

AGROMANAGER

Agromanager je preduzetnik koji planira i organizuje proizvodne aktivnosti, implementira dio istih, piše projektne aplikacije, osmišljava i implementira marketinške aktivnosti, bavi se finansijskim menadžmentom, komunicira sa tržištem, zatvara krug od njive do realizacije i još mnogo, mnogo toga.

Agromanager koncept

Agromanager koncept

Putem mojih savjeta

Petar Ninić

Pogodite šta?!

Nikada u životu nećete sresti čovjeka koji se uspješno bavi proizvodnjom, zna kako da proda svoj proizvod ili uslugu i uspješno barata sa novcem! Takav se još nije rodio!

Tajna preduzetništva leži u tome da i najmanja i najveća kompanija moraju biti sposobne da savršeno obavljaju tri stvari:

Proizvod ili usluga

koje prodajete moraju biti odlični!

Fantastičan marketing

Je obavezna alatka svakog proizvođača

Finansijski menadžment

I najveće kompanije unajmljuju "pomagače"

NAJNOVIJE OBJAVE

Ostavite poruku