Agromanager mjeseca: Petar Nikolić

Agromanager: Ko je Petar Nikolić? Petar: Pa, svašta nešto i ništa posebno. Imam 31 godinu, magistrirao sam zaštitu bilja i radim kao viši laborant na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci. Pet-šest godina sam se, pod mentorstvom docenta Branimira Nježića, najviše bavio fitoparazitnim nematodama, a iz te oblasti su mi diplomski rad i magistarska teza, pri čemu se …

Agromanager mjeseca: Petar Nikolić Read More »